Náš cíl:

Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Děčínska a Šluknovska a zvyšování životní úrovně obyvatel regionu Děčín v kontextu se strategií rozvoje Ústeckého kraje.

Publikované dokumenty HSRD

 

PUBLIKACE OHROŽENÉ DĚČÍNSKO
Ústecký kraj a Děčínsko patří mezi regiony trvale zaostávající za průměrným ekonomickým vývojem ČR. Vlivem transformačního procesu započatého v roce 1991 došlo za posledních deset let na Děčínsku v oblasti hospodářství ke značným změnám. Bylo uzavřeno nebo podstatně snížilo objem výroby několik významných průmyslových podniků – textilních na severu okresu jako Benar, Bytex, Stap, Velveta, Elite, strojírenských na jihu okresu jako Desta, Koh-i-noor, Armaturka, Loděnice, ČSPL, ale i Aroma, Diana a další. V okrese Děčín se od roku 1989 významně změnila situace z pohledu zaměstnanosti, neboť zde bylo více než 70 000 pracovních míst a do regionu bylo zvykem dojíždět za prací. Za posledních dvacet let se situace výrazně zhoršila, neboť zde zaniklo více než 22 000 pracovních míst, tedy téměř jedna třetina. Značně narostla nezaměstnanost. Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Děčín dosáhla 13,7 % a bez práce je 9.130 lidí (údaj z července 2011).

Aktuální situaci se věnuje dokument Ohrožené Děčínsko, který si můžete v plném znění stáhnout:
Ohrožené Děčínsko.pdf

 

 

GRAFICKÁ ZNAČKA (LOGO) HSRD
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín začala od roku 2013 používat oficiální grafickou značku (logo) za účelem dosažení jednoznačného vizuálního stylu a identifikace svých dokumentů a projektů. Udělení souhlasu k použití této značky je oprávněn výhradně předseda a tajemník HSRD:

 

 

 

FINANČNÍ ŘÁD HSRD
Členství v HSRD není stanoveno kategoricky pevnou částkou. Pro jednotlivé členy HSRD je stanoven pouze dolní limit, který na základě písemné dohody může být v případě nezbytného financování programových aktivit HSRD nad rámec rozpočtu navýšen. Výše členského příspěvku na každý rok je stanoven finančním řádem, který je k dispozici v kanceláři HSRD.

 

Publikováno  11.11.2013